Traduceri juridice

E-mail traduceri autorizateoffice@traduceri-autorizate.com

Telefon traduceri autorizate0724 478 783
Birou Traduceri Unirii Bucureşti

ESTIMARE DE PREŢ TRADUCERE
Selectaţi limba

RON preţ/pagină

Calitate
Confidenţialitate
Preţuri juste
Curierat gratuit
Livrare la timp
Toate domeniile


 

TRADUCERI JURIDICE AUTORIZATE ŞI LEGALIZATE

Traduceri autorizate juridice

Limbajul juridic este un limbaj specializat care utilizează o terminologie de specialitate. În structura limbajului juridic există termeni precum comodatar, mandatar, procură, etc., dar şi termeni care se caracterizează printr-o bogăţie sinonimică precum moştenire/succesiune sau conlucrare/cooperare. În concluzie, aceste acte normative trebuie formulate într-o manieră care să asigure înţelegerea de către destinatarii săi, iar rolul unei traduceri autorizate juridice trebuie să fie întotdeauna acela de a reda întocmai înţelesul exact al textului original.

Traducătorii noştri autorizaţi acoperă în traducerile efectuate toate domeniile juridice, inclusiv: drept penal, drept constituţional, drept administrativ, drept financiar, drept internaţional public şi privat, drept civil, drept financiar, drept comercial, dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul comerţului internaţional, drept comunitar, drept aero-spaţial şi maritim, etc.

Biroul nostru de traduceri efectuează traduceri autorizate pentru următoarele tipuri de acte oficiale şi notariale: procură generală/împuternicire sau procură specială, declaraţie, certificat constatator, acte juridice în materia societăţilor comerciale (act de înfiinţare, act adiţional, hotărâre AGA, act de transfer acţiuni/părţi sociale, etc.), contract de vânzare-cumpărare, contract de rentă viageră, contract de întreţinere, contract de tranzacţie, contract de donaţie, contract de ipotecă, contract de schimb, antecontracte, act de dare în plată, convenţie matrimonială, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, acte care emană de la un executor judecătoresc, precum şi alte înscrisuri autentice/cu dată certă.

Acest birou de traduceri transmite în format electronic sau prin curierat rapid traduceri autorizate juridice în Bucureşti (sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6) şi în judeţul Ilfov (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Mogoşoaia, Pantelimon, Snagov, Voluntari, etc.), precum şi în toate celelalte oraşe din România: A: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Alexandria, Arad B: Bacău, Baia de Arieş, Baia Mare, Bistriţa, Botoşani, Braşov, Brăila, Buhuşi, Buzău C: Călăraşi, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova D: Deva, Drobeta - Turnu Severin F: Focşani G: Galaţi, I: Iaşi L: Lipova M: Mangalia, Mediaş, Mioveni, Miercurea Ciuc N: Nădlac O: Ocna Mureş, Oradea P: Piatra Neamţ, Ploieşti R: Râmnicu Vâlcea, Reşiţa S: Sfântu Gheorghe, Sibiu, Sighişoara, Slatina, Slobozia, Suceava T: Târgovişte, Târgu Jiu, Târgu Mureş, Timişoara, Turda, etc.

Toate aceste traduceri autorizate juridice vor conţine ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul de Justiţie, împreună cu încheierea în care se va certifica exactitatea traducerii cu textul înscrisului prezentat în original, extras sau fotocopie.