Traduceri legalizate sector 3

adresa birou traduceri bucurestioffice@traduceri-autorizate.com

contact birou traduceri sector 30724 478 783
Birou UNIRII Bucureşti

ESTIMATOR DE PREŢ TRADUCERE
Selectaţi limba

RON preţ/pagină

Calitate
Confidenţialitate
Preţuri juste
Curierat GRATUIT
Livrare la timp
Toate domeniile


 

Birou Traduceri Bucuresti - Livrare Gratuita Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6

Program L-V 9:30 - 17:30

Traduceri Legalizate Sector 3

Traduceri legalizate sector 3

Traduceri acte. Tipuri de acte.

"S.C. OMNIA LINGUA S.R.L." oferă persoanelor care călătoresc în străinatate în interes de serviciu sau în interes personal tot sprijinul în traducerea actelor oficiale solicitate de ambasade, consulate sau alte instituţii. Vă punem la dispoziţie traduceri legalizate din şi în cele mai utilizate limbi ale Uniunii Europene, dar şi traduceri care utilizează limbi rare. Serviciile noastre se adresează tuturor clienţilor din Bucureşti (sector 1, sector 2, traduceri legalizate sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 şi Judeţul Ilfov), precum şi persoanelor fizice sau juridice din toată ţara, întrucât seviciul de curierat rapid, dar şi posibilitatea transmiterii documentelor în format electronic au făcut ca distanţa să dispară.

Biroul nostru de traduceri efectuează TRADUCERI LEGALIZATE pentru următoarele documente:

- traduceri acte de stare civilă: certificat de naştere, certificat de căsătorie sau certificat de deces;

- traduceri acte auto: brief mare, brief mic, factură, contract de vânzare-cumpărare;

- traduceri acte de studii: diplomă de bacalaureat, atestat profesional, diplomă de licenţă, supliment la diplomă, diplomă de master, foaie matricolă, diplomă de doctor, etc.;

- traduceri acte care conţin date cu caracter personal: carte de identitate, paşaport, procură notarială, împuternicire, cazier judiciar, adeverinţă, permis de rezidenţă/muncă sau alte documente care atestă cetăţenia şi domiciliul unei persoane, etc.;

- traduceri acte juridice: contract, act constitutiv (pentru a putea efectua traduceri legalizate, toate acele acte sub semnătură privată trebuie să obţină în prealabil, de la biroul notarial, o încheiere de dată certă sau o încheiere de legalizare copie sau, dacă vorbim de actele emise în străinătate, să fie apostilate în ţara respectivă), hotărâre judecătorească, sentinţă/decizie, certificat constatator eliberat de ONRC, certificat de înmatriculare societate comercială, etc.;

Biroul nostru de traduceri legalizate sector 3 a încheiat un parteneriat de colaborare cu un BIROU NOTARIAL din imediata proximitate, dar şi cu alte birouri notariale. Onorariul unui notar public pentru legalizarea traducerii (respectiv legalizarea semnăturii traducătorului) este de 30RON+TVA/DOCUMENT. Chiar dacă notarul solicită în momentul legalizării şi documentul original, în prealabil ne puteţi trimite documentul scanat pe e-mail pentru a putea începe traducerea.

Conform Ordinului nr. 2333/C din 24 iulie 2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, Articolul 319(1): Înscrisul care se traduce se prezintă notarului public în una dintre următoarele forme:

a) în original. Originalul poate fi un înscris sub semnătură privată căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare sau poate fi un înscris autentic;

b) în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului.

Legalizarea traducerilor se efectuează de către notarii publici cu care colaborăm, acest serviciu fiind disponibil cu PROGRAMARE şi cu prezentarea documentului original, în intervalul orar 10:00 - 16:00.

Traduceri legalizate sector 3

Despre încheierea de autentificare

Încheierea de autentificare a semnăturii şi ştampilei unui traducător autorizat trebuie să cuprindă numele complet al acestuia, limbile străine pentru care a fost autorizat de către Ministerul Justiţiei, precum şi numărul autorizaţiei. Astfel, se va certifica faptul că o traducere din engleză în română sau o traducere din română în engleză sau altă limbă străină este exactă, completă şi fără omisiuni şi că respectivei traduceri autorizate nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.

Înscrisurile pentru care se solicită traduceri legalizate vor fi prezentate în întregime sau în extras (caz în care se va menţiona în scris acest lucru) traducătorului autorizat, menţionându-se în încheiere numărul total de pagini rezultat în urma traducerii, precum şi numărul de pagini al documentului original.

Aceste traduceri legalizate vor fi ştampilate şi semnate de un traducător autorizat pe fiecare pagină, inclusiv între pagini. În încheierea de legalizarea a semnăturii traducătorului, Notarul Public va aplica ştampila şi semnătura sa, ataşând totodată şi un timbru sec pe fiecare filă. Trebuie să menţionăm că, pentru a putea legaliza un document tradus, traducătorul care a efectuat respectiva traducere trebuie să fi depus la acel birou notarial Specimenul său de semnătură.

Prin traduceri legalizate înţelegem acele traduceri autorizate pe care s-a aplicat sigiliul notarului public, certificând astfel că semnătura traducătorului este autentică.

Fiecare proiect în parte prezintă particularităţile sale, însă întotdeauna este nevoie de multă atenţie când se lucrează cu informaţii personale. În vederea traducerii actelor oficiale şi personale este necesară nu doar cunoaşterea limbii străine utilizate, ci şi cunoaşterea sistemului juridic al ţării unde vor fi prezentate actele. Traducătorul autorizat trebuie să se ghideze după toate aceste reglementări şi să ţină cont de ele. Omnia Lingua furnizează servicii complete de traduceri autorizate şi legalizate, oferind termene eficiente de execuţie cu livrare gratuită în toate sectoarele din Bucureşti: traduceri autorizate sector 1, sector 2, traduceri legalizate sector 3, sector 4, sector 5 şi sector 6.