Traduceri legalizate

E-mail traduceri autorizateoffice@traduceri-autorizate.com

Telefon traduceri autorizate0724 478 783
Birou Traduceri Unirii Bucureşti

ESTIMARE DE PREŢ TRADUCERE
Selectaţi limba

RON preţ/pagină

Calitate
Confidenţialitate
Preţuri juste
Curierat gratuit
Livrare la timp
Toate domeniile


 

Traduceri legalizate Bucureşti

Logo traduceri legalizate

Birou de traduceri legalizate

"S.C. OMNIA LINGUA S.R.L." reprezintă un birou de traduceri legalizate care vă poate oferi tot sprijinul de care aveţi nevoie în traducerea actelor oficiale care conţin date personale solicitate de ambasade/consulate persoanelor care călătoresc în străinatate în interes de serviciu sau orice alt interes permanent sau temporar. Vă punem la dispoziţie traduceri legalizate din şi în cele mai utilizate limbi ale Uniunii Europene, dar şi traduceri care utilizeazaă limbi rare. Colaborăm la fel de bine cu societăţi din Bucureşti (sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6 si Judeţul Ilfov), precum şi cu persoane fizice sau juridice din toate oraşele din România (Cluj-Napoca, Sibiu, Timişoara, Iaşi...).

Biroul nostru de traduceri efectuează traduceri legalizate pentru următoarele documente:

- acte stare civilă: certificat de naştere, certificat de căsătorie sau certificat de deces;

- acte de studii: diplomă de bacalaureat, atestat profesional, diplomă de licenţă, supliment la diplomă, diplomă de master, foaie matricolă, diplomă de doctor, etc.;

- acte care conţin date cu caracter personal: carte de identitate, paşaport, procură notarială, împuternicire, cazier judiciar, adeverinţe, permise de rezidenţă/muncă sau alte documente care atestă cetăţenia şi domiciliul unei persoane, etc.;

- acte juridice: contracte, acte constitutive (acestea şi toate acele acte sub semnătură privată trebuie să obţină în prealabil, de la biroul notarial, o încheiere de dată certă sau o încheiere de legalizare copie sau, dacă vorbim de actele emise în străinătate, să fie apostilate în ţara respectivă), hotărâri judecătoreşti, sentinţe/decizii, certificat constatator eliberat de ONRC, certificat de înmatriculare societate comercială, etc.;

Biroul nostru de traduceri legalizate în Bucureşti a încheiat un parteneriat de colaborare profesională cu Biroul Notarial din imediata proximitate. Onorariul notarului public pentru legalizarea traducerii (respectiv legalizarea semnăturii traducătorului) este de 30Ron+Tva/document. Pentru a câştiga din timpul dvs. ne puteţi trimite în prealabil documentul scanat pe e-mail, urmând să prezentaţi originalul la notariat.

Conform Ordinului nr. 2333/C din 24 iulie 2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, Articolul 319(1): Înscrisul care se traduce se prezintă notarului public în una dintre următoarele forme:

a) în original. Originalul poate fi un înscris sub semnătură privată căruia i s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare sau poate fi un înscris autentic;

b) în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului.

Legalizarea traducerilor se efectuează de către notarii publici cu care colaborăm, acest serviciu fiind disponibil, cu programare şi cu prezentarea documentului original, în intervalul orar 10:00 - 16:00.

Logo traduceri legalizate

Despre încheierea de autentificare - Traduceri legalizate Bucureşti

Încheierea de autentificare a semnăturii şi ştampilei unui traducător autorizat trebuie să cuprindă numele complet al acestuia, limbile străine pentru care a fost autorizat de către Ministerul de Justiţie, precum şi numărul autorizaţiei. Astfel, se va certifica faptul că o traducere din engleză în română sau o traducere din română în engleză este exactă, completă şi fără omisiuni şi că respectivei traduceri autorizate nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.

Înscrisurile pentru care se solicită traduceri legalizate vor fi prezentate în întregime sau în extras (caz în care se va menţiona în scris acest lucru) traducătorului autorizat, menţionându-se în încheiere numărul total de pagini rezultat în urma traducerii, precum şi numărul de pagini al documentului original.

Toate traducerile legalizate se vor ştampila şi semna de un traducător autorizat pe fiecare pagină, inclusiv între pagini. Pe aceste traduceri autorizate, în încheierea de legalizarea a semnăturii traducătorului, Notarul Public va aplica ştampila şi semnătura sa, ataşând totodată şi un timbru sec pe fiecare filă. În prealabil, traducătorul autorizat va depune un specimen de semnătura la biroul notarial, fără de care nu ar fi posibilă legalizarea.

Astfel, prin traduceri legalizate înţelegem acele traduceri autorizate pe care s-a aplicat ulterior sigiliul notarului public.