Traduceri tehnice

E-mail traduceri autorizateoffice@traduceri-autorizate.com

Telefon traduceri autorizate0724 478 783
Birou Traduceri Unirii Bucureşti

ESTIMARE DE PREŢ TRADUCERE
Selectaţi limba

RON preţ/pagină

Calitate
Confidenţialitate
Preţuri juste
Curierat gratuit
Livrare la timp
Toate domeniile


 

TRADUCERI AUTORIZATE TEHNICE

Traduceri tehnice

Biroul de traduceri Omnia Lingua efectuează traduceri autorizate tehnice în toate domeniile, acordând atenţie sporită termenilor de specialitate şi utilizând materiale informative de specialitate (ghiduri, dicţionare şi glosare de termeni).

Documentaţia tehnică pentru care se solicită cel mai frecvent traduceri autorizate include: manuale de utilizare, manuale de mentenanţă, proiecte tehnice, analize şi studii de fezabilitate, documentaţie necesară în vederea autorizării unor lucrări sau operaţiuni, formulare de participare licitaţii publice, oferte tehnice, specificaţii tehnice care însoţesc un produs, ghiduri şi broşuri de prezentare, etc.

Domeniul tehnic reprezintă ansamblul proceselor şi metodelor utilizate în scopul obţinerii unui anumit produs. Domeniile în care se efectuează traduceri de specialitate, traduceri tehnice, sunt: chimie şi fizică, matematică, metalurgie, meteorologie, construcţii, hidrologie şi hidrotehnie, aviaţie şi tehnică aerospaţială, tehnică militară, ştiinţă şi inginerie, agricultură, silvicultură, automobile, energie, inginerie electrică şi electronică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, comunicaţii şi transport rutier, feroviar şi nautic.

Limbile străine cele mai utilizate în traducerea documentaţiei tehnice sunt limba engleză, limba germană şi limba italiană, însă de-a lungul timpului am avut şi solicitări pentru limbi rare precum albaneza, bulgara, greaca, rusa, poloneza sau suedeza:

- traduceri autorizate tehnice engleză-română şi română-engleză

- traduceri autorizate tehnice germană-română şi română-germană

- traduceri autorizate tehnice italiană-română şi română-italiană, etc.

Reprezentaţi o societate comercială şi doriţi să aduceţi din străinătate un anumit produs, pe care să-l comecializaţi în ţara noastră?

Pentru a vă putea comercializa produsul cu succes, veţi avea nevoie de traduceri autorizate tehnice de calitate. Un site cu informaţii clare va atrage cu siguranţă un număr mai mare de utilizatori, potenţiali clienţi, în schimb un site cu informaţii neclare şi imprecise va avea drept rezultat neîncrederea clientului care îşi va îndrepta atenţia către alţi furnizori.

Oare nu toţi ne documentăm înainte de a achiziţiona un produs? Prin urmare şi documentaţia tehnică este un instrument de marketing deosebit de important. Nu este nevoie să vă reamintim cât de importante pot fi acele traduceri autorizate tehnice atunci când de ele depinde câştigarea unor licitaţii, vânzarea unui produs sau pur şi simplu prezentarea în cel mai obiectiv şi corect mod posibil a afacerii dvs.

Menţionăm colaborarea noastră pe termen lung cu diferite instituţii şi societăţi comerciale. Ne recomandă clienţi importanţi de pe piaţa românească şi din străinătate. Toţi traducătorii noştri sunt autorizaţi de Ministerul de Justiţie având experienţa de minim 7 ani în domeniul traducerilor de specialitate.

Toate traducerile pe care le efectuăm respectă principiul confidenţialităţii şi fac obiectul unui acord tacit, care poate fi şi concretizat în scris. În anumite cazuri, clienţii noştri efectuează studii care conţin date sau informaţii confidenţiale, aduc în ţara noastră produse care fac concurenţă altor produse, prin urmare este foarte important ca toate aceste informaţii să nu fie divulgate de traducătorul autorizat sau de biroul de traduceri.

Pentru o estimare exactă de preţ şi timp vă invităm să ne ataşaţi documentul pe e-mail. În cel mai scurt timp posibil, veţi primi din partea biroului nostru de traduceri oferta solicitată.