BIROU DE TRADUCERI BUCUREŞTI | OFERTĂ VALABILĂ 2024

Traduceri autorizate pe e-mail

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiţi prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea pe e-mail
 • TRADUCĂTORI AUTORIZAŢI MJ

Traduceri autorizate cu livrare gratuită

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiţi prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea la sediul dvs.
 • LIVRARE GRATUITĂ BUCUREŞTI

Traduceri legalizate la notariat

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiți prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea la sediul dvs.
 • LEGALIZARE UNIRII BUCUREȘTI

DE CE OL - BIROU TRADUCERI BUCUREŞTI?

Începând cu anul 2009, OL - Birou Traduceri Bucureşti şi-a propus să aducă o schimbare pozitivă în vastul domeniu al traducerilor şi să acorde mai multă atenţie clienţilor săi. În contextul în care comunicarea şi conexiunea sunt două dintre cuvintele cheie care definesc cel mai bine societatea noastră, biroul de traduceri Omnia Lingua s-a dovedit a fi un partener de nădejde în relaţia cu clienţii săi. Includem în serviciile noastre consultanţa şi cotaţiile gratuite, precum şi orice alte informaţii referitoare la actele care trebuie pregătite de un birou de traduceri.

OL furnizor de servicii lingvistice - modul în care lucrăm.

Completăm AWB-ul şi în maxim 24 de ore livrăm gratuit traduceri autorizate. Serviciul de livrare gratuită se adresează tuturor clienţilor noştri, atât persoane fizice cât şi persoane juridice. Tipul livrării este Standard, costul fiind suportat de birou traduceri Bucureşti pentru o comanda minimă de 10 pagini traduse. Într-o primă etapă, trimiteţi un scan (poză) cu documentul care necesită traducere. Plătiţi online prin transfer bancar, iar biroul nostru de traduceri vă trimite la sediu traducerea autorizată.

OL Birou Traduceri furnizează servicii complete de traduceri autorizate în toate sectoarele din Bucureşti, oferind termene eficiente de livrare pentru: Sector 1, Sector 2, traduceri legalizate Sector 3, traduceri autorizate Sector 4, Sector 5 şi Sector 6. De asemenea, am extins serviciile de livrare şi în afara municipiului Bucureşti, în judeţul Ilfov (zonele fără kilometri suplimentari), dar şi în alte oraşe din ţară. Legalizarea traducerilor se efectuează de către notarii publici cu care birou traduceri colaborează, în intervalul orar 9:00 - 17:00. Serviciile de traduceri legalizate sunt disponibile atât cu programare, cât şi fără programare, însă obligatoriu cu prezentarea documentului în original. Venim în sprijinul dvs. oferind servicii de legalizare la sediul mai multor birouri din sector 3, zona unirii, foarte aproape de Tribunalul Bucureşti. Astfel avem depuse specimene de semnătură ale traducătorilor la două birouri notariale din zona Unirii cu care colaborăm în principal: Birou Notarial Cristina Marinescu (B-dul Uniri nr. 55), respectiv Birou Notarial Authentica Legis (B-dul Unirii nr. 43), Sector 3, București, dar şi la alte birouri din apropiere, pentru asigurarea permanentă a serviciilor de legalizare efectuate personal de client sau de birou traduceri OL din Bucureşti.

Dacă doriţi să achiziţionaţi servicii de traduceri autorizate, vă recomandăm să acordaţi mare atenţie în luarea acestei decizii. Nu veţi putea prezenta înaintea autorităţilor competente şi nu vă vor fi recunoscute traduceri autorizate în care s-au strecurat greşeli de ordinul datelor cu caracter personal: nume, prenume, CNP, etc. Birou Traduceri Bucureşti (firmă de traduceri cu sediul în sector 3) garantează calitatea serviciilor, textele fiind traduse şi revizuite de un al doilea traducător autorizat.

De asemenea, în cazul textelor de specialitate, acestea necesită atât experienţa traducătorilor cât şi cunoştinţe în domeniu. Fiecărui traducător autorizat îi revine un anumit domeniu de traducere, selecţia făcându-se pe baza experienţei acumulate, precum şi pe baza referinţelor. Un singur traducător nu are capacitatea unui volum mare de lucru şi nu poate prelua sarcinile unui manager de proiect sau al unui revizor, de aceea, pentru a obţine cele mai bune rezultate şi pentru a livra o traducere conformă, este nevoie de o întreagă echipă.

Birou de traduceri în care lucrează oameni pentru oameni. Aveţi nevoie de traduceri autorizate? De ce să nu aveţi parte de acurateţe? Garanţia calităţii oferite de Birou Traduceri Bucureşti se reflectă nu numai în profesionalismul traducătorilor şi a managerului de proiect, ci şi în respectarea termenelor stabilite de comun acord cu clientul.

Aşadar, ce face un traducător OL? Un traducător transformă cuvintele şi redă sensul unui mesaj în limba ţintă utilizată. Traducătorul înţelege atât limba sursă cât şi limba ţintă şi se foloseşte de sintaxă pentru a putea expune mesajul dorit.

Ce vă oferă OL în calitate de furnizor de servicii lingvistice?

Proverbul “Verba Volant, scripta manent”, adică “Vorbele zboară, scrisul ramâne” ne reprezintă. Nu spunem că nu este importantă comunicarea verbală; departe de noi acest gând, mai ales că printre serviciile prestate de birou traduceri OL se numără şi serviciile de interpretariat din şi în orice limbă străină. Ce dorim de fapt să transmitem este că traducerile efectuate de OL - Birou Traduceri Bucureşti - au garanţie nelimitată, unele dintre manualele sau ghidurile traduse fiind în continuare utilizate cu succes de clienţii noştri. Printre aceste traduceri amintim:

 • acte stare civilă: certificat de naştere sau certificat de căsătorie;
 • acte de studii: diplomă de bacalaureat, atestat profesional, diplomă de licenţă, foaie matricolă, diplomă de master, diplomă de doctor, etc.;
 • acte care conţin date cu caracter personal: carte de identitate, paşaport, procură notarială, împuternicire, cazier judiciar, adeverinţe sau alte documente care atestă cetăţenia/domiciliul;
 • acte juridice: orice contract încheiat între companii, act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească, sentinţă/decizie, certificat constatator eliberat de ONRC, certificat de înmatriculare societate comercială, etc.;
 • acte financiar-economice: bilanţuri, formulare, jurnale, fişe, extrase, facturi, fluturaşi de salariu, cărţi de muncă, certificate de cazier fiscal, etc.;
 • acte medicale: adeverinţe medicale, formulare (Formularul E 112), broşuri/manuale pentru echipamente şi dispozitive medicale, etc.;
 • documente tehnice: acte auto, clasificări internaţionale ale produselor şi serviciilor, manuale (ghiduri) de utilizare şi mentenanţă pentru echipamente, caiete de sarcini şi orice documentaţie pentru licitaţii publice, etc.;

Toţi traducătorii noştri sunt autorizaţi de Ministerul Justiţiei şi au experienţă într-un anumit domeniu de specialitate: tehnic, juridic, economic, financiar, medical, literar, tehnologia informaţiei (IT), etc. Biroul nostru efectuează traduceri în/din principalele limbi de circulaţie internaţională, printre care:

 • Grupa 1: engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • Grupa 2: germană, maghiară, rusă
 • Grupa 3: albaneză, bulgară, cehă, croată, greacă, olandeză, polonă, portugheză, sârbă, slovacă, turcă
 • Grupa 4: arabă, chineză, daneză, ebraică, finlandeză, japoneză, suedeză

BIROU TRADUCERI CU LIVRARE GRATUITĂ BUCUREŞTI

OL vă pune la dispoziţie un serviciu de curierat rapid şi profesionist. Traducerile dvs. sunt livrate gratuit în termen de 24 de ore, conform ofertei standard menționată mai sus.

Vă prezentăm mai jos principalele străzi din Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6 sau din judeţul Ilfov (fără kilometri suplimentari) unde birou traduceri livrează traduceri autorizate/legalizate. Dacă nu regăsiţi în cele prezentate numele străzii unde aveţi sediul sau domiciliul, cu siguranţă livrăm la adresa dvs.!

Străzi din sector 1 unde birou traduceri livrează traduceri autorizate pentru orice tip de act sau document: B-dul Primăverii, Calea Dorobanţilor, Calea Griviţei, Calea Plevnei, Calea Rahovei, Piaţa Romană, Piaţa Victoriei, Băneasa, Piaţa 1 Mai, Piaţa Aviatorilor, Piaţa George Enescu, Şoseaua Nicolae Titulescu şi altele.

Cele mai importante zone acoperite din sector 2: Obor, Calea Moşilor, Pache Protopopescu, Iancului, Mihai Bravu, Pantelimon, B-dul Basarabia, Ghica Tei, Colentina, etc.

Străzi şi bulevarde unde birou traduceri sector 3 livrează gratuit traduceri în/din engleză şi în/din orice limbă străină: B-dul Unirii, Piaţa Unirii, Splaiul Unirii, Traian, Nerva Traian, Mircea Vodă, Vintilă Vodă, Matei Basarab, Calea Călăraşi, Piaţa Sfânta Vineri, Popa Nan, B-dul Corneliu Coposu, B-dul Decebal, B-dul Burebista, Piaţa Alba-Iulia, Strada Octavian Goga, Splaiul Independenţei, Titan, Dristor şi alte străzi.

În principal livrăm traduceri legalizate sector 4 în următoarele zone: Mărăşeşti, Tineretului, Timpuri Noi, B-dul Dimitrie Cantemir, B-dul George Coşbuc, Calea Văcăreşti, Calea Şerban Vodă, Splaiul Independenţei, Splaiul Unirii, etc.

Străzi din sector 5, unde OL - Birou Traduceri Bucureşti – oferă servicii de curierat gratuit pentru traducerile prestate: B-dul Regina Elisabeta, B-dul Libertăţii, Eroilor, Naţiunile Unite, Calea 13 Septembrie, etc.

Zone şi străzi din sector 6 Bucureşti: Drumul Taberei, Militari, B-dul Ghencea, B-dul Iuliu Maniu, Timişoara, B-dul Vasile Milea, Calea Giuleşti, Calea Crângaşi, Şoseaua Virtuţii, Piaţa Gara Basarab şi alte străzi.

Birou traduceri OL oferă servicii de curierat şi în principalele localităţi din judeţul Ilfov. Printre acestea enumerăm: 1 Decembrie, Afumaţi, Baloteşti, Bragadiru, Buftea, Căciulaţi, Căţelu, Chitila, Ciolpani, Cernica, Corbeanca, Cornetu, Dascălu, Domneşti, Otopeni, Pantelimon, Pasărea, Pipera (Voluntari), Popeşti-Leordeni, Roşu, Săftica, Tâncăbeşti, Tunari, Voluntari, etc.

Atunci când efectuăm o traducere cuvânt cu cuvânt, sensul din spatele expresiei se poate pierde. Pentru a vă asigura că nu se întâmplă acest lucru apelaţi la experţi în traduceri, la un birou traduceri cu experienţă şi mobilitate în Bucureşti şi în toate oraşele din ţară: Aiud, Arad, Bacău, Baia Mare, Bârlad, Bistriţa, Botoşani, Brăila, Braşov, Breaza, Buzău, Caransebeş, Călăraşi, Câmpina, Câmpulung, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Dej, Deva, Drobeta Turnu Severin, Focşani, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Mediaş, Oradea, Otopeni, Piatra Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu Sărat, Reşiţa, Roman, Satu Mare, Sibiu, Sighişoara, Slatina, Suceava, Târgovişte, Timişoara, Târgu Jiu, Târgu Mureş, Târgu Neamţ, Tulcea, Turda, Vaslui, Vatra Dornei, Voluntari, Zalău, etc.

Traducerile efectuate de echipa OL - Birou Traduceri Bucureşti - se prezintă ca o carte de vizită, comunicând corect mesajul în limba ţintă şi oferind un aspect identic cu cel al lucrării originale. Includem aici şi serviciile DTP, editare şi inserare grafice şi imagini, respectând standardele de calitate pe care un birou de traduceri ar trebui să le respecte atunci când furnizează servicii de traduceri autorizate clienţilor săi. Pentru mai multe detalii descărcaţi şi oferta de Preț actualizată pentru anul 2024 în limba engleză.


pareri clienti

Mulţumesc frumos. Sper să mai colaborăm. O săptamână excelentă!

Jenica S. Auditor Financiar

pareri clienti

Vă mulţumim foarte mult pentru munca dumneavoastră. Am primit azi traducerile.

Ana G.