Traduceri germana

E-mail traduceri autorizateoffice@traduceri-autorizate.com

Telefon traduceri autorizate0724 478 783
Birou Traduceri Unirii Bucureşti

ESTIMARE DE PREŢ TRADUCERE
Selectaţi limba

RON preţ/pagină

Calitate
Confidenţialitate
Preţuri juste
Curierat gratuit
Livrare la timp
Toate domeniile


 

TRADUCERI AUTORIZATE GERMANĂ

Logo traduceri germana

Traduceri autorizate germană română

Limba germană este limbă oficială în Germania, Austria, Elveţia, Belgia, Liechtenstein, Luxemburg şi în Tirolul de Sud. Este o limbă cu particularităţi fonetice şi cu o gramatică complexă, putând forma cuvinte compuse lungi, astfel că pentru a furniza clienţilor traduceri autorizate germană română sau traduceri autorizate română germană este nevoie de un nivel ridicat de acurateţe, iar traducătorul trebuie să fie familiar atât cu limba sursă cât şi cu limba ţintă. Germana este o limbă foarte importantă, aflându-se în primele 10 cele mai vorbite limbi din lume. Este una din cele trei limbi de lucru ale Comisiei Europene (împreună cu franceza şi engleza) şi una din cele şase limbi oficiale ale OSCE. Germana este limba renumiţilor compozitori clasici Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart şi Johann Sebastian Bach. După limba engleză, germana este cea mai utilizată limbă în scrierea publicaţiilor ştiinţifice, astfel se explică şi volumul ridicat de traduceri autorizate din germană în română şi vice versa.

Peste 22 de premii nobel in fizică, 30 în chimie şi 25 în medicină au ajuns la oamenii de ştiinţă din cele mai importante ţări vorbitoare de limba germană. De asemenea, Germania este lider mondial în domeniul ingineriei, iar investiţiile directe ale Germaniei în Statele Unite ale Americii au făcut posibilă răspândirea acestei limbi la nivel mondial.

Logo traduceri germana

Traduceri autorizate germană în Bucureşti

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în anul 2015 erau înregistrate în România aproximativ 20.000 de societăţi comerciale cu capital german, cu o pondere de 10% din numărul total de societăţi cu capital străin. După Olanda şi Austria, Germania este al treilea mare investitor în ţara noastră.

Echipa Omnia Lingua vine în sprijinul clienţilor săi, furnizând servicii de traduceri din germană în română şi servicii de traduceri din română în germană pentru următoarele tipuri de documente: acte auto, acte de studii (diplome, atestate), acte de stare civilă (certificat de naştere sau de căsătorie), procuri, adeverinţe, facturi, bilanţuri, manuale tehnice de utilizare, contracte, website-uri, etc. Se acordă deosebită atenţie acelor traduceri din germană care folosesc termeni de specialitate, pentru a evita eventuale confuzii ce ar conduce la o traducere inadecvată. O şi mai mare atenţie se acordă perechilor de limbi care utilizează limba germană în combinaţie cu o altă limbă străină, iar dacă traducătorul nu este autorizat de Ministerul Justiţiei pe ambele limbi (de exemplu în cazul unei traduceri din engleză în germană), se va efectua iniţial traducerea în limba maternă şi ulterior în limba ţintă. Serviciile noastre de traduceri autorizate pentru perechile de limbi ce conţin limba germană sunt servicii care pun accentul, în primul rând, pe calitate, optând întotdeauna pentru cea mai bună soluţie care să respecte această condiţie.

Logo traduceri germana

Traduceri legalizate germană în Bucureşti

Traducătorii noştri autorizaţi de Ministerul Justiţiei şi vorbitori care au studiat în ţări germanice vă pun la dispoziţie următoarele servicii de traduceri:

- Traduceri autorizate germană română / traduceri autorizate română germană

- Traduceri autorizate engleză germană/ Traduceri autorizate germană engleză

- Traduceri autorizate şi traduceri legalizate pentru toate perechile de limbi care includ limba germană

Pentru acele traduceri din/în germană autorizate şi legalizate nu se percep comisioane de către biroul nostru de traduceri, iar onorariul notarului public va fi plătit separat la secretariatul Notarului Public, în baza unei facturi/chitanţe/bon fiscal emise de acesta. În încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului autorizat de limba germană se va specifica inclusiv acest aspect, precum şi date care se referă la numărul de pagini al documentului iniţial, numărul de pagini traduse, denumirea documentului, autoritatea emitentă, numărul de factură emisă pentru traducerea respectivului document, precum şi date referitoare la traducătorul autorizat, numele şi numărul autorizaţiei.

În ceea ce priveşte serviciile de traduceri autorizate vă punem la dispoziţie serviciul de curierat rapid gratuit. Astfel, ne puteţi trimite pe e-mail actele/documentele scanate, iar noi vi le trimitem semnate şi ştampilate în original la sediul dvs. din Bucureşti sau în ţară.